اقلام دارویی ممنوعه برای ورود به گرجستان - آسمان آبی
اقلام دارویی ممنوعه برای ورود به گرجستان

اقلام دارویی ممنوعه برای ورود به گرجستان

هشدار گمرك به مسافران گرجستان: 
گمرك ايران با صدور ابلاغيه اى به مسافران گرجستان درباره همراه داشتن برخى اقلام دارويى و مجازات هاى سنگين هشدار داد.

1395/09/21